Slovensko-Liptovský Mikuláš

V auguste sme navštívili mesto Liptovský Mikuláš. Navštívili sme Múzeum Janka Kráľa.
Múzeum Janka Kráľa vzniklo v roku 1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po mikulášskom rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi.V súčasnosti Múzeum Janka Kráľa skúma, dokumentuje, uchováva, chráni a prezentuje zbierky – fondy historického, etnografického, umeleckého charakteru, ktoré súvisia s rozvojom Liptovského Mikuláša a literátmi Liptova.
V súčasnosti spravuje viac ako 30 000 kusov zbierok. Svoju činnosť prezentuje v troch stálych expozíciách a vo výstavnej sieni. Múzeum má vlastnú edičnú a publikačnú aktivitu, organizuje kultúrno-výchovné podujatia..
Zriaďovateľom múzea je mesto Liptovský Mikuláš.


Navštívili sme aj Centrum Kolomana Sokola.

Centrum Kolmana Sokola vzniklo v roku 2002. Je situované v centre Liptovského Mikuláša, v najstaršej svetskej budove z 15. storočia, ktorá bola sídlom rodiny feudálneho šľachtica Pongráca.Stavba spolu s Kostolom sv. Mikuláša tvorila malú pevnosť, ktorá bola údajne obmývaná vodami Váhu. V objekte sa nachádza stála expozícia diel významného slovenského grafika a maliara Kolomana Sokola (1902 – 2003), ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši, pôsobil v Prahe, Paríži, Mexiku, a od konca 40. rokov žil v USA. Vystavené sú grafiky a súbor kresieb, ktoré umelec daroval Slovensku. Expozíciu dopĺňajú dokumentačné materiály, reálie, fotografie.
Klikni:
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára