Projekt

Projekt:   Cestovanie rozširuje obzory


Web:   http://travel-broadens.blogspot.com/

Ciele:
- vytvoriť spoločné, viacjazyčné webové stránky,vrátane zoznamu a popisu voľne šíriteľných programov a aplikácií typu Web 2.0 pomáhajúcich pri výučbe,
- propagovať zaujímavé miesta v Európe, v ktorých stojí za to stráviť dovolenku, alebo tam ísť na víkendový výlet,
- vytvoriť jednoduchý a bezpečný pracovný priestor pomocou informačno-komunikačných technológií pre študentov a učiteľov,
- spolupracovať a vymieňať si skúsenosti s učiteľmi z hľadiska efektívneho používania nástrojov Web 2.0 v oblasti vzdelávania.


Popis:

1. V súčastnosti je vytváraných stále viac a viac nástrojov a zaujímavých Web 2.0 programov, ktoré používame aj v našich projektoch. Každý má svoje obľúbené programy, tak by sme ich chceli zhromaždiť na jednom mieste tak, aby ich mohlo použiť viac učiteľov a študentov. Vzniknú obsahom bohaté, bezpečné a viacjazyčné internetové stránky. Tým bude komunikácia, spolupráca, vytváranie a odosielanie materiálov jednoduchšie. Všetky uverejnené nástroje a zaujímavé Web 2.0 programy budeme používať v našich projektoch a popularizovať ich v našich krajinách medzi.


2. V našom projekte by sme chceli ukázať a propagovať zaujímavé miesta v Európe. Začneme tým, že si budeme vymieňať informácie o zaujímavých miestach, ktoré sme videli počas prázdnin. Neskôr si ukážeme miesta, ktoré môžeme vidieť cez víkendy a miesta pre deti v Európe.


Názov projektu: "Cestovanie rozširuje obzory" uzatvára naše ciele. Cestovaním po celej Európe budeme objavovať a ukazovať, čo je najzaujímavejšie a najkrajšie v týchto krajinách. Zhromaždené materiály budeme využívať pri učení, vo vyučovaní. Zároveň si budeme vymieňať informácie o použití účinných nástrojov pre Web 2.0 v oblasti vzdelávania.


Výstupy:
- webové stránky
- sada nástrojov a programov Web 2.0
- zaujímavé miesta v Európe, kde môžeme odpočívať a tešiť sa počas prázdnin
- miesta v Európe, ktoré stoja za návštevu
- miesta v Európe, kde sa môžu deti hrať a zabávať
- podrobná spoločná mapa zaujímavých miest v Európe

Každý účastník projektu sa bude starať o internetovú stránky v jeho rodnom jazyku, a všetci, dodatočne, budú pracovať s jednou stránkou v angličtine.