Word Search Maker


Word Search Maker: http://www.wordsearchmaker.net

S Word Search Maker tvoríte osemsmerovky. Môžete si vytvoriť svoje vlastné hľadanie slova a - s rýchlym kopírovaním a vkladaním - a dať ich na svoje vlastné stránky.

Slová hľadáte v krabici.

1) Keď nájdete slová, kliknite na prvé písmeno a posledné písmeno slova, ktoré nájdete.

2) Slovo upozorní a bliká na červeno, ak je nesprávna odpoveď.

3) Ak ste správne slovo našli, bude blikať na zeleno a slovo bude vyčiarknuté.

4) Pokračujte, kým nenájdete všetky slová.

Je to naozaj jednoduché.


Make Your Own Word Search

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára